Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

På måndag börjar björnjakten

Björn som speglas i vattnet

Foto: Mostphotos

Den 21 augusti inleds årets licensjakt efter björn och totalt får 140 björnar fällas i hela länet.

Vad krävs av dig som ska jaga björn?

Inför och under jakten är det viktigt att alla som deltar i jakten vet vilka villkor som gäller. Här kan du som jägare ta del av några av de saker du behöver känna till innan jakten inleds.

Du ska:

 • ha läst aktuellt beslut om licensjakt och känna till vilka regler och villkor som gäller
 • ha jakträtt där jakten bedrivs
 • inneha statligt jaktkort, ID-handling och vapenlicens för vapnet du använder
 • ha en ansvarig jaktledare utsedd vid varje jakttillfälle. Vid ensamjakt är du själv jaktledare
 • hålla dig informerad om hur många djur som återstår av tilldelningen
 • anmäla fälld eller påskjuten björn till länsstyrelsen så snart som möjligt, senast inom en timme efter att björnen fällts eller påskjutits. För att anmäla, ring: 010-225 11 99
 • uppvisa fälld björn för Länsstyrelsens besiktningspersonal så snart som möjligt, men senast inom ett dygn, samt tillsammans med jaktledaren ansvara för skottplatsundersökning och eftersök om du påskjutit en björn som gått vidare.

Återstående tilldelning

 • Telefonsvarare - För meddelande om återstående tilldelning ring: 010-225 11 99. Länsstyrelsen uppdaterar telefonsvararen löpande allteftersom björnar rapporteras fällda eller påskjutna under hela jaktperioden.
 • SMS-tjänst - För att få SMS om återstående tilldelning sms:ar du texten: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt till 073-123 95 38, eller till 0046731239538 om du har utländskt abonnemang.

Länsstyrelsen skickar till en början ut SMS-uppdateringar sporadiskt. Under jaktens slutskede skickas SMS vid varje inkommen rapport om fälld eller påskjuten björn.

Besiktning av fällda björnar

Samtliga fällda björnar ska besiktas av länsstyrelsen. Skytten blir i samband med anmälan om fälld björn anvisade till en besiktningsstation (se nedan) eller annan plats där besiktningen ska genomföras.

Besiktningsstationer

 • Ljusdal - Länsstyrelsens lokal. Norrkämstaleden 12, 827 31 Ljusdal
 • Åmot - Stora Enso skogs älgslakteri i Åmot (Bruksvägen, Åmotsbruk)

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss