Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Blött och översvämning i våra naturområden

Översvämning i skogsområde

Efter de senaste dagarnas stora regnmängder kan det på vissa ställen vara översvämning i våra naturreservat och nationalparker. Länsstyrelsen Gävleborg avråder därför att vandra i vissa delar av dem.

I Hamra nationalpark avråder vi från att vandra på Hamraleden eftersom det är mycket vatten på vissa ställen. Stigar vid myrmarker och sankta marker kan vara helt översvämmande. Var försiktig då stenar och rötter kan vara hala.

Även i Färnebofjärdens nationalpark råder högt vattenstånd. Stigar längs med strandängar och sankta marker kan vara helt översvämmade.

Läget i våra naturreservat

Var försiktig i naturreservaten kring Testeboån då vattenståndet kan vara högt på vissa ställen. Där kan det vara begränsad framkomlighet på grund av översvämning.

På vissa ställen i våra naturområden kan du behöva vada fram, så var försiktig. Var uppmärksam på att läget kan förändras snabbt då vattnet stiger.

SMHI har utfärdat en gul varning för hela länet om höga flöden i vattendrag och även höga strömhastigheter i vattnet. På vissa håll finns även orangea varningar.

På SMHI:s webbplats kan du följa utvecklingen och läsa mer om olika nivåer av vädervarningar.

Varningar och meddelanden, SMHI Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss