Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Brand förstörde delar av byggnadsminne i Hudiksvall

Brandman sprutar vatten på raserad byggnad

Logen och västra flygen brann ner till grunden. Foto: Norrgården

Natten till måndagen brann byggnadsminnet Norrgårdens loge och västra flygel i Forsa, Hudiksvall ner. Branden skadade även den äldsta av byggnaderna på gården.

Natten mellan söndag och måndag startade en brand i Norrgården. Enligt ägaren till gården orsakades branden av ett eller flera blixtnedslag. Räddningstjänsten kallades till platsen för att släcka branden.

Logen och västra flygeln totalförstördes och även den äldsta byggnaden, kallad bröllopsstugan, blev skadad. Det regn som föll under natten hjälpte till att släcka branden.

– Bröllopsstugan är från 1830-talet och där har det blivit ett hål i taket och flera fönster har gått sönder. Ägaren har tillfälligt täckt över skadorna så inga ytterligare skador uppstår. Byggnaden har även vattenskadats av släckningsarbetet, säger Carina Lindqvist, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Gävleborg.

Stora värden är borta

Det är stora kulturhistoria värden som försvunnit i och med branden och Länsstyrelsen planerar att besöka platsen under tisdagen för att inspektera och dokumentera vad som blivit förstört.

­– Det som inträffat är mycket tragiskt men det är svårt att rå på åskan. Vi kommer att se vad som behöver göras akut och undersöka om vi kan söka extra medel från Riksantikvarieämbetet för de skador som inte täcks av ägarens försäkringar, det för att bevara de kulturhistoriska värdena, säger Carina Lindqvist.

En byggnad skadad i brand

Hörnet på bröllopsstugan svärtades och skadades i branden. Foto: Norrgården

Norrgårdens historia

Norrgårdens historia går tillbaka till 1500-talet, men om denna äldre tid är mycket lite känt. Den gård man ser idag byggdes nämligen upp på en ny tomt omkring år 1830. Under lång tid fanns dock bara gårdens huvudbyggnad, den så kallade Bröllopsstugan. Först tjugo år senare byggdes östra flygeln vilken blev gårdens nya bostadshus. Detta medförde att Bröllopsstugan endast kom att användas sporadiskt, utan behov av modernisering. Av den anledningen finns alltjämt en ovanligt välbevarad och närmast komplett, ursprunglig interiör kvar med tydliga spår av livet förr.

Flygeln fick en påkostad inredning, tydligt redovisad i förstugans bevarade snickerier och marmorimiterande väggmåleri. Ladugården, som byggdes strax efter flygeln, utmärker sig främst genom sina utsmyckade dörrar och den märkliga salen för frireligiösa möten på andra våningen.

Vad är ett byggnadsminne?

En byggnad eller anläggning kan om den anses vara ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull” förklaras som byggnadsminne av Länsstyrelsen. I Gävleborgs län finns över 100 byggnadsminnen och de speglar olika aspekter av länets historia.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss