Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg

varg i natur

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen har idag, den 30 juni 2023, beslutat om skyddsjakt efter en varg i Ovanåkers kommun. Jakten får utföras av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får som längst bedrivas till och med den 28 juli. Jaktområdet omfattar byarna Finnstuga, Voxna, Homna och Gammelhomna.

Under mitten av maj och in i juni månad har länsstyrelsen mottagit ett tiotal rapporter om synobservationer av varg i området kring Finnstuga, Voxna, Homna och Gammelhomna i Ovanåkers kommun. De flesta av dessa observationer i anslutning till bebyggelse. Den 27 juni påträffades en död tacka i en hage i Finnstuga. Länsstyrelsen genomförde samma dag en besiktning av det slagna fåret och kunde konstatera att skadan troligen är orsakad av varg.

Länsstyrelsen gör bedömningen att den varg som rör sig i området kring Finnstuga, Voxna, Homna och Gammelhomna uppvisar ett oönskat beteende vilket den gjort under en längre tid då den kontinuerligt söker sig till bebyggelse och tamdjur. Länsstyrelsen konstaterar att trots att två vargar fällts enligt tidigare beslut om skyddsjakt, den 21 mars respektive 3 april 2023 (dnr: 2274–2023 och 2455–2023) så har problemet kvarstått då varg fortsatt rör sig i området. Länsstyrelsen kan inte med säkerhet säga att den varg som vistats i området den senaste tiden är den sista av de tre vargar som under våren observerats i området, men att vargens beteende inte är helt olikt de två tidigare individernas.

Länsstyrelsen bedömer att det, utöver skyddsjakt, inte finns några andra lämpliga lösningar för att förhindra risken för ytterligare skador på boskap i området.

Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arten inom dess naturliga utbredningsområde. Avkommor från reviret Loberget bedöms inte heller som genetiskt viktiga.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss