Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klotter ett ökande problem i naturreservaten

Länets naturreservat har som syfte att bevara den biologiska mångfalden, att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, samt att tillgodose friluftslivets behov av strövområden. Naturreservaten ska vara tillgängligt för allmänheten och det ska finnas goda möjligheter för naturupplevelser och att gå på upptäcktsfärd. Den senaste tiden har Länsstyrelsen dock kunnat konstatera att klotter är ett ökande problem.

De senaste åren har Länsstyrelsen Gävleborg lagt ner mycket tid, arbete och pengar för att göra länets naturreservat och skyddade områden mer tillgängliga för besökarna och mycket kraft har lagts på att bygga om och utveckla bland annat Färnebofjärdens naturreservat.

Det är därför tråkigt att konstatera att klottret ökar, i många gånger, helt nybyggda vindskydd. Det kostar inte bara tid och pengar att ta bort klottret, det förstör även helhetsupplevelsen för övriga besökare.

– Vårt arbete med att sköta skyddade naturområden har fått en kraftigt minskad budget så vi har mindre kapacitet att utföra den här typen av service som klottersanering innebär, säger Rie Stagegaard, enhetschef för enheten Skötsel, på Länsstyrelsen Gävleborg.

Klotter leder till mer klotter

I Färnebofjärden finns sedan en tid tillbaka nu fler vindskydd, grill- och rastplatser samt fler och mer strukturerade parkeringsplatser. Nya gångvägar byggs löpande i de områden som Länsstyrelsen ansvarar för och sophanteringen har förbättrats.

Problemet med klotter har inte bara påträffats i Färnebofjärdens nationalpark och Mellanljusnans naturreservat. Det har även förekommit klotter på skyltar i Hölicks naturreservat.

– Jag tycker det är jättetråkigt att våra, i grunden fina platser, blir förstörda och förfulade av klotter och nedskräpning. Det är några få individer som förstör fina naturupplevelser för den stora allmänheten, säger John Halvarsson, naturbevakare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss