Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet mot narkotika på krogen behöver stärkas

Bardisk i rörelseoskärpa

Foto: Mostphotos

Det finns en oro kring narkotikasituationen i krogmiljön i Gävleborgs län. Det visar den kartläggning som har tagits fram på uppdrag av sju länsstyrelser i samverkan med länens kommuner, polisen och krögare. En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året och användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet.

Narkotika orsakar stora hälsoproblem och förekommer frekvent i nöjeslivet, inklusive i krogmiljön. Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland har anlitat kompetenscentrumet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som under 2022 genomförde en kartläggning av narkotika i krogmiljön. Syftet med studien var att undersöka hur viktiga aktörer som krogpersonal, ordningsvakter, poliser och kommunala handläggare uppfattar situationen och vilka förutsättningar som finns för att utveckla det förebyggande arbetet.

I studien kom det fram att både krogpersonal, kommunanställda och poliser upplever att narkotika i krogmiljön är ett omfattande problem. Närmare 70 procent av krogpersonalen rapporterar att de under senaste året sett narkotikapåverkade gäster på krogen i den stad eller på den ort de arbetar. Flertalet upplever att användningen av narkotika har en negativ påverkan på arbetsmiljö och trygghet.

Vägen framåt

Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete. Det är till exempel viktigt att tydliggöra krogens drogpolicy både mot personal och gäster.

– Den här studien är viktig ur flera perspektiv. Inte minst eftersom den inkluderar både stora och små kommuner. I det förebyggande arbetet är det viktigt att lyfta fram vilka värderingar och kunskaper som finns. Det är även viktigt att se hur användning och tillgänglighet av narkotika i samband med alkoholserveringen ser ut. Berörda aktörer kommer också ta med sig resultaten i det fortsatta arbetet. Kommuner, polisen och krögarna kommer följa upp och se hur de tillsammans kan stärka samverkan och sätta in relevanta insatser, säger Maria Donnerstål, samordnare på Länsstyrelsen Gävleborg.

En majoritet av de kommunanställda efterfrågar mer samverkan med andra kommuner och 82 procent anser att det inte läggs tillräckligt med tid inom kommunen på ANDTS-frågor generellt. (ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förslag som kom fram av kartläggningen handlar till exempel om att polis och kommun bör avsätta tillräckliga resurser för förebyggande arbete i krogmiljön. Att arbetet med att minska tillgång på och tillgänglighet till narkotika i samhället bör intensifieras var även det något som lyftes fram.

Kontakt

Enheten för social hållbarhet

Länsstyrelsen Gävleborg

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss