Plötslig ishalka i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från årets inventeringar av länets rovdjursstammar

Bild på lodjur.

Länsstyrelsen ansvarar för att genomföra inventeringar av de stora rovdjuren, varg, lodjur, björn, järv och kungsörn. Nu presenteras resultaten från vinterns inventering av varg och lodjur i rapporten Inventering av stora rovdjur i Gävleborgs län 2022–2023.

Gävleborgs län berördes under vintern av sex familjegrupper av varg och fyra revirmarkerande par. Flera av reviren sträckte sig över länsgränsen och efter delning av gemensamma revir blev resultatet 3,83 länsegna familjegrupper, 2,25 länsegna revirmarkerande par och 4,83 föryngringar. Detta innebär att länets vargstam utgörs av cirka 48 individer.

I länet hittades 23 olika familjegrupper av lodjur under säsongen 2022–2023. Efter delning med angränsande län resulterade det i 20,5 länsegna familjegrupper, vilket motsvarar cirka 128 individer.

- Vi ser att vargstammen fortsätter att minska i länet vilket också har varit syftet med förvaltningen. Antalet lodjur är ungefär på samma nivå som tidigare år. Trots ökade uttag vid jakt ligger lodjursstammen fortfarande en bra bit över den förvaltningsnivå som finns för länet, säger vilthandläggare Simon Viklund.

Årets inventeringar av kungsörn och järv är ännu inte färdigställda.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss