Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter björn i Gävleborgs län 2023

Björn som står i skogen bland blåbärsris

Länsstyrelsen har idag beslutat om licensjakt efter björn 2023. Jakten inleds den 21 augusti och totalt får 140 björnar fällas i länet.

Björnstammen ska förvaltas så att länets förvaltningsnivå på 300 björnar uppnås. Förvaltningsnivån är beslutad av länets viltförvaltningsdelegation. Björnstammen behöver regleras med hänsyn till risken för skador och negativa socioekonomiska effekter för boende och verksamma i länet. Länsstyrelsens målsättning med förvaltningen är att bibehålla en acceptans för rovdjuren och förvaltningen av dessa.

Inför årets beslut om licensjakt finns ett nytt inventeringsresultat som visar att björnstammen i Gävleborgs län uppgick till ca 589 individer hösten 2022.

Resultat från björninventeringen 2022

– Vi är nöjda över den väl genomförda inventeringen som vi nu kan bygga våra beslut om förvaltningsåtgärder på. Inventeringsresultatet bekräftar det vi de senaste åren upplevt, att stammen tvärt emot våra intentioner har ökat. Vi ökade tilldelningen kraftigt vid förra årets jakt och vi ser nu att stammen fortsatt behöver begränsas så vi når länets förvaltningsnivå, säger Simon Viklund, vilthandläggare vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Samverkan har genomförts med övriga björnjaktslän för att säkerställa att jaktuttagen inte äventyrar björnstammens gynnsamma bevarandestatus.

Nytt för i år

  • Inga delområden. Hela tilldelningen får fällas över hela Gävleborgs län.
  • Tillåtet att släppa hund vid åtel
  • Alla åtlar ska anmälas till länsstyrelsen men åtelansvarig behöver inte invänta länsstyrelsens godkännande innan åtlingen påbörjas.

Användning av åtel

Licensjakt efter björn får bedrivas med hjälp av anmäld åtel. Anmäl sker via blankett eller webbformulär. Anmälan ska vara inne hos länsstyrelsen innan den 21 juli. Det är viktigt att anmälan är komplett ifylld samt att angivna koordinater är korrekta.

Kom ihåg

Telefonnummer för kontroll av återstående tilldelning samt för anmälan om fälld eller påskjuten björn är 010-225 11 99.

Alla som deltar i jakten ska vara medvetna om samtliga villkor som gäller, se därför till att läsa igenom beslutet noga innan du ger dig ut i skogen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss