Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmanar till bekämpning av jättebalsamin

Grön växt med rosa blommor

Trots sina vackra rosa blommor är jättebalsaminen en problematisk art som hotar vår biologiska mångfald och kan orsaka allvarliga skador på vår natur. I dagarna har Länsstyrelsen Gävleborg skickat ut brev till över 400 fastighetsägare som har jättebalsamin på sin mark.

Jättebalsaminen är en hög växt som kan bli upp till 2,5 meter hög och som sprider sig snabbt tack vare sina frön som kan skjutas i väg upp till sju meter från växten. Dessa frön kan enkelt spridas av vind eller vatten, och kan därmed etablera sig på nya platser för att konkurrera ut inhemska arter.

– En av de största skadorna som jättebalsaminen kan orsaka är att den tränger ut och konkurrerar med andra växtarter om näring, vatten och ljus. Det kan leda till att de inhemska arterna minskar i antal och till sist riskerar att försvinna. Jättebalsamin hör till de listade på EU:s förteckning av invasiva främmande arter och är därmed förbjuden att tillåtas att växa, odlas, spridas och säljas, säger Sofie von Knorring, miljöanalyshandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Förhindra tillväxt

– För att bekämpa jättebalsaminen behöver vi alla hjälpas åt genom att rapportera dess förekomst och ta bort växterna. Det är ett enkelt sätt att bidra till att skydda vår natur och biologiska mångfald, säger Sofie von Knorring.

I ett led för att förhindra jättebalsaminens tillväxt har Länsstyrelsen skickat ut informationsbrev till fastighetsägare att växten finns på deras mark, vilken lagstiftning som råder hur man begränsar och bekämpar den.

– Det är viktigt att undvika att sprida frön och andra delar av jättebalsaminen genom att inte klippa eller rensa växterna när de blommar eller fröar. I stället bör man ta bort växterna så tidigt som möjligt, innan de har hunnit producera frön, säger Sofie von Knorring.

Genom att gemensamt ta ansvar och bekämpa jättebalsaminen kan vi skydda vår natur och bevara vår biologiska mångfald för framtida generationer.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss