Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Möt Länsstyrelsens nye samordnare för Agenda 2030

Bild på Ola Nyberg Länsstyrelsens nye samordnare för Agenda 2030

Ola Nyberg, Länsstyrelsens nye samordnare för Agenda 2030

I mars började Ola Nyberg som ny Agenda 2030-samordnare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Avsikten med Agenda 2030 är högt ställd. Målet är att lösa klimatkrisen och att förverkliga de mänskliga rättigheterna genom att utrota extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikhet och främja fred och rättvisa både på global och lokal nivå. Det är stora frågor och en viktig uppgift s

Att Ola Nyberg jobbar med miljö- och klimatfrågor är inte så konstigt. Han berättar att han alltid rört sig mycket i skog och på hav.

– Min uppväxt vid världens mest förorenade hav gav mig förståelse för att ekosystemen måste vara i balans för att det ska fungera på ett bra sätt. Med vår jolle, som hade en motor på två hästkrafter, fiskade vi torsk och ål när jag var liten. Det gjorde att jag följde utvecklingen i Östersjön både i praktiken och teoretiskt. Syrefria bottnar och fler algblomningar gjorde att jag studerade vidare för att lära mig mer och förhoppningsvis kunna bidra i rätt riktning.

Om alla gör sitt bästa så når vi målen

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, både nationellt och när det gäller att bidra till det globala genomförandet. Det innebär att successivt ställa om Sverige till en modern och hållbar välfärdsstat. I det arbetet har Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter tillsammans med kommuner och regioner ett stort ansvar.

– För att lyckas behöver vi skapa delaktighet och få med hela samhället på omställningen, säger Ola Nyberg.

Det är halvtid i arbetet med att genomföra Agenda 2030. Vad är det viktigaste i Länsstyrelsens arbete med Agenda 2030?

– När vi börjar titta lite närmare på de 17 globala målen för hållbar utveckling, och förstår att detta inte är något annat eller extra som vi ska jobba med, då är vi på rätt väg. Att jobba med hållbarhet är en självklarhet för alla som vill bidra till en bättre värld. Det handlar om att vi ska tänka hållbart i allt vi gör, inte något vi lägger på i efterhand för att det ska se bra ut. Vi måste utnyttja det handlingsutrymme vi har och få hållbarhet att genomsyra hela verksamheten som en röd tråd. Det viktigaste är att vi skapar bra strukturer internt och tar steg i rätt riktning för att vi ska bli fossilfria.

Du arbetar även som miljösamordnare. Hur tydlig/viktig är kopplingen mellan Miljömålen och Agenda 2030?

– Sveriges miljömål utgör genomförandet av den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 (Mål 6, 13, 14, 15). Miljömålen är mer detaljerade och enklare att koppla till lokala åtgärder. Vi har arbetat med Miljömålen sedan 1999 vilket gör att viktiga strukturer tagits fram och har implementerats i Agenda 2030-arbetet också.

Kommer vi att nå målen till 2030?

– Gör alla sitt bästa för att nå målen oavsett vem du är eller vad du jobbar med kommer vi att nå målen. Framför allt måste vi inse att man bara kan ta ansvar för sitt eget beteende. Det går inte att skylla på andra.

Illustration över de globala målen.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss