Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från björninventeringen 2022

Björn som speglas i vattnet

Foto: Mostphotos

Resultatet från björninventeringen visar att björnstammen i Gävleborgs län vuxit sedan 2017. Beräkningar visar att björnstammen i länet består av 546–635 individer med ett medeltal på 589 individer.

Hösten 2022 genomfördes en björnspillningsinventering i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län. Några prover har även samlats in i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. Totalt samlades nästan 5 000 spillningsprover in. Spillningsproverna har DNA-analyserats och analysresultaten har använts för att beräkna hur många björnar det finns. Beräkningarna visar att det totalt finns 1 063 björnar i det inventerade området, fördelat på 658 honor och 405 hanar.

– Vi är jättenöjda med genomförandet av inventeringen och vill rikta ett stort tack till jägare och allmänhet som bidrog till att vi fick in ett så stort antal spillningsprover. Det gav forskarna ett väldigt bra underlag för att beräkna björnstammens storlek på ett tillförlitligt sätt, säger Simon Viklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Ökning av björnstammen

Resultatet visar på en ökning från år 2017 när björnstammen inventerades senast. Då uppskattades antalet björnar till 841 i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län.

Björnspillningsinventering genomförs var femte år för att få en ungefärlig bild av hur stor björnstammen är i länen samt för att få en uppfattning om hur björnstammen i Sverige är fördelad geografiskt. Resultatet är viktigt för att kunna förvalta björn på ett långsiktigt hållbart sätt.

Naturhistoriska Riksmuseet kommer inom kort att publicera en rapport med spillningsinventeringens resultat i sin helhet på sin hemsida.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss