Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besök Bredforsen i sommar

Du har väl inte missat att den nya friluftsanläggningen i Bredforsens naturreservat, 3 mil söder om Gävle, nu är invigd? Ta vara på försommaren och vandra 3 kilometer på Gästrikeleden, fågelskåda eller fiska. Eller så tar du fikapaus och grillar vid rastplatsen intill Nedre Dalälven.

Bredforsens norra del består av ett gammalt kulturlandskap med betesmarker, ängsmark, lador och gärdsgårdar av trä. Gamla kartor från 1700–1800-talet visar att i princip alla marker längs Nedre Dalälven som gick att slå brukades som ängsmark.

Den var värdefull då den gav bra skörd eftersom den årligen tillfördes näring i form av slam och växtdelar som avsattes när älven svämmade över.

– Bredforsen är ett vackert område med en stor variation i landskapet. Det finns fina stigar att gå som löper genom både skog och kulturlandskap och längsmed Dalälvens forsar och fjärdar. Jag kan också rekommendera att paddla i området, det är en spännande upplevelse att färdas genom området på vattnet, säger Ingemar Södergren, förvaltningshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Viktig naturtyp för hackspettar

Den lövrika skogen med stor andel äldre och döende träd är en viktig naturtyp för flera hackspettarter. Regleringen av älven har gjort att översvämningarna i stort uteblir vilket i sin tur gör att älvängarna växer igen.

Före regleringen räknades forsarna vid Bredforsen till de mest värdefulla längs Nedre Dalälven bland annat för sitt harrfiske. Vattenregleringen har inneburit att strömfisket i stort sett försvunnit.

Så här hittar du till Bredforsen

Naturreservatet ligger 3 mil söder om Gävle, vid Dalälven 5 kilometer norr om Söderfors i Gävle kommun.

Koordinater (WGS84) Lat: 60.4423 Lon: 17.2098

Från Gävle: Kör väg 509 mot Hedesunda. Vid Finnböle, sväng vänster in på väg 504 mot Söderfors. Sväng vänster igen in på Kågbovägen efter 2 kilometer och fortsätt ytterligare 1 kilometer till reservatets parkering och entré. Från parkeringen är det 1 kilometers vandring på Gästrikeleden till Sigerängets rastplats. Om du vill till Landkvarn, fortsätt vägen mot Söderfors några kilometer istället för att svänga in på Kågbovägen. När du har kört över älven syns strax en reservatsskylt och en parkering på vänster sida.

Från Uppsala: Följ E4 norrut till Tierp. Där tar du av på väg 292 mot Söderfors. Fortsätt genom Söderfors mot Gävle/Hedesunda. Efter några kilometer kommer en skylt mot Bredforsens naturreservat, där du kan parkera om du vill komma in i reservatet söderifrån och gå till Landkvarn. Om du vill börja vid Sigeränget fortsätter du till avtagsvägen mot Kågbo och följer skyltarna mot reservatet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss