Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Brassbergets naturreservat

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 15 maj 2023 beslutat om bildande av Brassbergets naturreservat i Ljusdals kommun. Det nya naturreservatet omfattar 341 hektar och ligger cirka 4 kilometer nordost om Ramsjö i Ljusdals kommun.

Länsstyrelsen beslutar samtidigt med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken att upphäva beslutet för Brassbergets naturreservat från den 15 juni 1992 (diarienummer 231-7982-89) och beslutet för Norra Brassbergets naturreservat från den 9 december 2009 (diarienummer 511-7173-09).

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (diarienummer 511-5436-2011).

Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss