Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkta kunskaper i arbetet mot narkotika

Johanna Westlin, Polisen, Markus Åsberg och Maria Donnerstål, Länsstyrelsen Gävleborg.

Gävleborgs län är en av flera regioner i Sverige som drabbats hårt av narkotika, vilket har lett till en ökad belastning på samhället. Tillsammans med Polismyndigheten leder Länsstyrelsen Gävleborg samarbetet Gävleborg mot narkotika.

I veckan anordnades en utbildning kring välfärdsbrottslighet på Gävle slott. En av många insatser som gjorts under det gångna året för att, tillsammans, arbeta för ett narkotikafritt Gävleborg. Deltagandet från kommuner och andra involverade aktörer har varit stort.

– I år har vi haft två utbildningar, en av dem var en utbildning i sekretess där deltagarna fick lyssna till ungdomsjouren i Uppsala som gav råd och goda exempel. De fick även lära sig om hur man arbetar med sekretess så det inte skapar hinder i kontakter mellan exempelvis myndigheter och kommuner, säger Markus Åsberg, Länsstyrelsen Gävleborg.

Den senaste i raden av utbildningar handlade om brott i välfärden.

– Brottsligheten inom välfärdssektorn ökar och står för cirka 20 miljarder av den kriminella ekonomin på 100–150 miljarder årligen, och är ofta kopplad till narkotikahandel. Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt för att stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att det finns en tydlig process för att hantera problemen när de upptäcks. Därför bjöd vi in till en utbildning i ämnet, säger Johanna Westlin, Polisens representant i samarbetet.

Operativa och strategiska insatser

En viktig del av samarbetet är att arbeta med information och utbildning. Samarbetet inkluderar också en gemensam plattform där olika aktörer kan dela kunskap och erfarenheter om narkotikarelaterade frågor.

De operativa insatserna polisen gjort under det senaste året är bland annat insatser kopplade till gymnasieskolor i länet. Där har man samverkat med bland annat elevhälsan, skolpersonal och socialtjänsten för att upptäcka drogmissbruk.

– Vår lägesbild säger att det finns en oro på vissa skolor när det gäller narkotika. Både att man använder och säljer det i och i anslutning till skolan. Utifrån underrättelser i verksamheten har vi tagit in elever för provtagning av urin och haft samtal med föräldrar till dem, säger Johanna Westlin.

Polisen har, i samverkan med kommunen, även gjort en insats i centrala Söderhamn mot näringsidkare som misstänkts hantera narkotika. Vid det tillslaget har man även samarbetat med gränspolisen för att undersöka eventuell illegal arbetskraft. Utöver detta jobbar Polisen kontinuerligt med ingripande insatser.

Exempel på insatser inom ramen för samarbetet:

  • skolorna i länet har blivit erbjudna en utbildning i drogtecken för att lättare kunna identifiera elever med drogproblematik
  • kartlagt öppna drogscener - en geografisk, bestående plats där bruk och försäljning av narkotika sker offentligt och uppfattas som problematisk av myndigheter eller allmänheten
  • samordning av avloppsmätningar av droger.

Genom samarbetet har de samverkande myndigheterna och kommunerna bland annat fått en mer sann och mer omfattande lägesbild om hur narkotikans utbredning ser ut i Gävleborgs län.

– Det är viktigt att ta lärdomar från andra orter och dra nytta av varandras kunskaper så vi inte uppfinner hjulet igen, säger Markus Åsberg.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss