Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till nytt naturreservat - Tjursöarkepilagen

Länsstyrelsen förelägger enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. berörda sakägare att yttra sig om förslag till beslut och skötselplan för Tjursö-arkipelagens naturreservat i Gävle kommun. Yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 22 juli 2023. Naturreservatet föreslås omfatta 1873 hektar och är beläget ca 4 km sydost om Hedesunda. Eftersom antalet sakägare som ska delges föreläggandet är mycket stort har Länsstyrelsen beslutat om kungörelsedelgivning.

Förslaget till beslut med dnr 5526-2011 finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00. Det finns även på Länsstyrelsens hemsida https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt