• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidgning av naturreservat - Bromsvallsberget

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 8 maj 2023 beslutat om att utvidga Bromsvallsbergets naturreservat i Hudiksvalls kommun. Naturreservatet omfattar nu 33 hektar och är beläget ca 4 km söder om Ilsbo.

Beslutet med karta finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (Dnr 4285-2019). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html.

Kontakt