Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Harkskärsfjärden

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 24 april 2023 beslutat om bildande av Harkskärsfjärden naturreservat i Gävle kommun. Naturreservatet omfattar cirka 390 hektar och är beläget cirka 13 kilometer nordost om Gävle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 6576-2011).
Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-ress/nyheter.html

Kontakt