Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige och Finland tillsammans i stort EU-projekt om naturvård

Kontrollerad naturvårdsbränning i en tallskog.

Nu samlas samarbetsparterna i det nya EU-finansierade projektet Life2Taiga, för första gången. 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och den finska motsvarigheten Metsähallitus kommer att träffas i Uppsala 25–27 april. Länsstyrelsen Gävleborg är en av deltagarna i projektet och målet är att öka den biologiska mångfalden i barrskogstaigan genom kontrollerade bränder.

40 regionala projektledare från Sverige och Finland ska diskutera naturvårdsbränning och dela erfarenheter.

– I våra skogar finns flera arter som är helt beroende av att skogen brinner med jämna mellanrum. Men vi vill inte ha oönskade vilda skogsbränder. För att hjälpa de arter som behöver brand för att överleva använder vi naturvårdsbränning som skötselmetod. Då låter vi en utvald skog brinna lagom intensivt under kontrollerade former på en plats där det gör störst nytta för naturvärdena. Naturvårdsbränning är den huvudsakliga naturvårdsåtgärden i EU-projektet Life2Taiga, säger Andreas Wedman, regional projektledare för Life2Taiga.

Åtgärder och aktiviteter inom projektet

Sammanlagt 215 naturvårdsbränningar på drygt 3 400 hektar kommer att projektdeltagarna genomföra under projekttiden. På ytterligare cirka 2 800 hektar ska åtgärder som efterliknar brand utföras, i skogar där det finns svårigheter med att utföra bränning. Skogarna ligger i 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Åtgärderna kommer att skapa livsmiljöer för minst 40 arter som är beroende av brand för att överleva. De kommer även att gynna många andra arter som behöver döda stående och liggande träd i olika stadier av nedbrytning.

– I Gävleborg planerar vi för naturvårdsbränningar i 12 områden under projekttiden. Inför sommaren 2023 har vi planerat bränningar i några av naturreservaten i Ljusdal och Hudiksvall. Det går inte att säga exakt när bränningen kommer att ske eftersom väder, upptorkning och vindar styr arbetet. När det inträffar skickar vi bland annat ut pressmeddelanden och lägger upp information på Länsstyrelsens webbplats och sociala medier. P4 Gävleborg kommer att vara informerade, berättar Andreas Wedman, regional projektledare i Gävleborg.

Inom projektet kommer även deltagarna att utbyta kunskap och erfarenheter med räddningstjänster, skogsbolag, entreprenörer, myndigheter och andra länder i Norden och Baltikum. Det handlar om brandens beteende i skogen och hur metoder kan utvecklas för att bättre bekämpa vildbränder och förebygga och hantera rökspridning.

Det här är Life2Taiga

Syfte med Life2Taiga är att återskapa och restaurera en del av den naturtyp som kallas västlig taiga till hur den såg ut för över 100 år sedan. Projektet sträcker sig från oktober 2022 till december 2028. Det koordineras av Länsstyrelsen i Västmanlands län och finansieras av EU:s LIFE-program. Den totala budgeten är på 23, 5 miljoner euro. 67 procent av detta kommer från EU. Projektnamnet anspelar på att det tidigare funnits ett liknade EU-projekt, Life Taiga.

Deltagande parter är Metsähallitus, Naturvårdsverket, Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Värmland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Så går en naturvårdsbränning till

Planering av en naturvårdsbränning startar flera månader innan själva bränningsarbetet utförs. Platsen är noga utvald och studerad för att effekterna i landskapet ska bli så goda som möjligt. En naturvårdsbränning genomförs på en dag då vindar, mark- och luftfuktighet är lämpliga. Det kan inte vara för fuktigt men inte heller för torrt. Det gör det också svårt att långt i förväg säga vilken dag det sker.

Vatten och släckningsutrustning finns på plats under hela bränningsarbetet. Ett tiotal personer arbetar med och bevakar bränningen så att den inte smiter utanför avgränsningarna. Elden tänds i långsmala remsor inom de säkrade gränserna. En remsa får brinna ut innan nästa tänds. På så vis regleras eldens hastighet och styrka. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period. Redan året därpå brukar dock grönskan vara tillbaka.

Logotyp Life2Taiga

Kontakt