Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fiskeregler längs Gävleborgskusten

Ungdomar som fiskar vid kusten

Foto: Mostphotos

Oavsett om man är svensk eller utländsk medborgare får man fiska med handredskap, det vill säga spö, lina och krok, längs vår kust i Gävleborg. Du behöver inget fiskekort men var uppmärksam på att det finns vissa bestämmelser för fisket.

Fiske med nät

Vill du fiska med nät längs vårt läns kust och på mindre djup än tre meter får du endast göra det mellan 11 juni–31 augusti. Näten får vara maximalt 180 meter per fisketillfälle.

Många vattendrag som mynnar ut vid kusten är områden som på olika sätt är fredade för fiske, vilket du måste ta hänsyn till. Exempelvis Delångersån och Enångersån.

Fångstbegränsningar

När du fiskar längs Gävleborgskusten bör du ha kännedom om de minimimått och övriga begränsningar för fångst som finns.

  • Gädda och gös - du får bara behålla 3 fiskar av din sammanlagda fångst. Gädda ska vara mellan 45–75 centimeter långa. Gös måste vara mellan 45–60 centimeter långa.
  • Öring - du får endast plocka upp 1 fisk som inte är fenklippt per dygn och den måste vara minst 50 centimeter lång.
  • Lax - du får endast behålla lax som är över 60 centimeter.
  • Torsk - du får endast behålla torsk som är över 38 centimeter.

Som fritidsfiskare får du inte sälja de fiskar du fångar i havet. För det krävs en fiskelicens.

Tillsyn

För att kontrollera att allmänheten följer de regler för fiske som finns längs våra kuster gör Havs- och Vattenmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna, Kustbevakningen och sjöpolisen kontroller, så kallad fisketillsyn. Länsstyrelsen kan också förordna fisketillsynspersoner som kan utöva fisketillsyn. En fisketillsynsperson kontrollerar till exempel fångad fisk och fiskeredskap.

Kontakt