Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter varg

Varg som står i snö

Länsstyrelsen har idag, den 3 april 2023, beslutat om skyddsjakt efter en varg i Ovanåkers kommun. Jakten får utföras av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får som längst bedrivas till och med den 24 april. Jaktområdet omfattar byarna Voxna, Homna och Gammel-Homna.

Den 21 mars fälldes en varg efter beslut om skyddsjakt i området men problemen har efter det kvarstått. En till två vargar uppvisar fortfarande ett oönskat beteende när de rör sig i byarna så gott som dagligen. Djurägare är oroliga för att vargarnas närvaro ska skada deras tamdjur. Den 18 mars hittades en döfödd kalv i en kohage i området. Länsstyrelsen kunde dokumentera vargspår i hagen och bedömer att kalven kan ha kastats av kon på grund av stress orsakad av varg. Länsstyrelsen bedömer att det, utöver skyddsjakt, inte finns några andra lämpliga lösningar för att förhindra att fler kalvar kastas eller dödas på grund av varg.

Vargen som fälldes den 21 mars har via DNA-analys visat sig vara en avkomma från reviret Loberget. Länsstyrelsen bedömer att kvarvarande vargar är syskon till den fällda vargen. Avkommor från reviret Loberget bedöms inte som genetiskt viktig.

Skyddsjakt efter en varg bedöms inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss