Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny klimatrapport bekräftar det allvarliga läget

Bild som visar en väckarklocka framför ett isberg.

Foto: Mostphotos

Den 20 mars presenterade FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sin sjätte syntesrapport "Klimat i förändring". Rapporten bekräftar att det är ett mycket allvarligt läge och att det är brådskande att vidta mer ambitiösa åtgärder för att säkra en hållbar framtid för alla.

Ingen ny forskning presenteras utan syntesrapporten omfattar huvudslutsatser och sammanfattning från de senaste sex rapporterna. Huvudbudskapet i syntesrapporten är att klimatförändringar går att begränsa och verktygen finns. Däremot minskar möjligheten att vi kommer att kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-gradersmålet, om inte kraftfulla åtgärder görs under detta årtionde.

Tabell som visar grönhus-effekten.

Figur SPM5 från IPCC:s syntesrapport. Möjliga globala utsläppsvägar med implementerade policyer och begränsningsstrategier.

Rapporten är ett viktigt underlag för Sveriges klimatpolitik, för genomförande av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan och de nya målen för 2040. Rapporten är också viktig för inriktningen av Sveriges arbete med klimatanpassning. En ny nationell strategi för klimatanpassning är under framtagande och ska vara klar inom detta år.

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar för att länet ska motverka klimatförändringarna, den gröna omställningen och att anpassa samhället till de pågående klimatförändringarna.

– Detta arbete utförs främst genom genomförandet av regionala Energi- och klimatstrategin, arbetet med Klimatklivet, regionalt åtgärdsprogram för miljömålen och klimatanpassningsarbetet genom Förordningen (1428:2018) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Utifrån förordningens ska myndigheter som omfattas implementera klimatanpassning inom sina uppdrag, detta görs på länsstyrelsen genom en handlingsplan för klimatanpassning som beslutades av länsledningen 2022, säger Ola Nyberg, samordnare för Agenda 2030 och miljömålen på Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen Gävleborg arbetar även dagligen för att nå målen i Agenda 2030. Klimatet är en viktig del i det arbetet och berör samtliga mål och delmål. Agenda 2030 är en global handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

– Det är viktigt att komma ihåg att en hållbar utveckling är allas ansvar – ingen ska lämnas utanför, säger Ola Nyberg.

Illustration som visar de globala målen i Agenda 2030.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss