Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg i Ovanåker

Tisdagen den 21 mars 2023 beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt efter en varg i ett område runt byarna Voxna, Homna och Gammel-Homna i Ovanåkers kommun. Jakten fick utföras av jägare utsedda av länsstyrelsen.

Bakgrunden till skyddsjakten är att en till tre vargar uppvisat ett oönskat beteende när de rört sig i området mer och mer frekvent sedan cirka tre månader tillbaka. Vargarna har rört sig inne på tomter samt i och omkring hagar med boskap. Lördagen den 18 mars hittades en döfödd kalv i en kohage i området. Länsstyrelsen kunde dokumentera vargspår i hagen och bedömer att kalven kan ha kastats av kon på grund av stress orsakad av varg. Länsstyrelsen bedömer att det, utöver skyddsjakt, inte finns några andra lämpliga lösningar för att förhindra att fler kalvar kastas eller dödas på grund av varg.

Länsstyrelsen har via DNA-analys fått kännedom om att det är en avkomma från reviret Loberget som rör sig i området. Avkommor från reviret Loberget bedöms inte som genetiskt värdefulla.

Skyddsjakt efter en varg bedöms inte äventyra artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde.

Senare samma kväll, vid klockan 22.30, fälldes en vargtik i området som vägde 23 kilo och skyddsjakten är därmed avlyst.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss