Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Oro bland lokala mathantverkare – så kan du stötta

En person lägger upp deg på en plåt.

Foto: Linda Elverstig, Matvärden.

För att stärka vår civila beredskap är det viktigt att vi gynnar våra lokala mathantverkare. En enkät från Eldrimner visar att de har det tufft just nu.

– Vi har fått signaler om att det finns en stor oro hos våra lokala mathantverkare. transporter, råvarukostnader och emballage, som glasburkar till exempel, med mera har gått upp i pris, säger Linda Elverstig, Matvärden.

Matvärden är den organisation som Länsstyrelsen Gävleborg främst samverkar med för att stötta länets mathantverkare med bland annat fortbildning, olika typer av stöd och nätverk för försäljning.

Mindre köpkraft

Inflationen gör att kunderna får mindre köpkraft och det oroar flera mathantverkare.

– Folk håller hårdare i sin plånbok på grund av alla ökade kostnader och inflation. Det slår hårt mot mathantverkare och förädlare. Mathantverkare gör saker från grunden med hantverkstraditionens perspektiv. De är småföretagare med liten produktion som tillverkar premieprodukter som redan innan varit ganska dyra, säger Rebecka Wikström, projektledare för livsmedelsstrategin på Länsstyrelsen Gävleborg.

– Det ekonomiska läget är oroligt och utmanade. Många har dessutom inte helt hämtat sig efter coronaåren. Konsumenterna håller i sina pengar och medierna publicerar många artiklar och inslag om hur man kan dra ner på sina utgifter. Framtiden är oviss och många lokala hantverkare oroar sig självklart för hur konsumenterna kommer prioritera. Många skulle behöva höja sina priser, men drar sig för det då de är rädda att tappa kunder, säger Linda Elverstig.

Civil beredskap

Att handla lokalt är viktigt under en kris, dels för att bibehålla den självförsörjningsgrad länet har men även för att korta livsmedelskedjan så att producenterna kommer närmare konsumenterna. Det minskar även längden på transporterna och påverkan på miljön.

– Det som vi på Länsstyrelsen gör för att bidra utöver att ordna kurser och öka medvetenheten hos allmänheten är att vi köper in lokala mathantverk när vi anordnar möten och events, men vi kan absolut bli bättre på det. Det är också en uppmaning till andra att göra det mer, säger Rebecka Wikström.

De korta livsmedelskedjorna är viktiga för den civila beredskapen. Det finns många duktiga producenter i länet som levererar högklassigt mathantverk i länet. Det visar inte minst alla medaljer länet kammat hem i SM i mathantverk.

Det kan du göra för att stötta din lokala mathantverkare:

  • uppmuntra din matbutik att ta in varor från lokala producenter
  • handla i din lokala rekoring
  • med appen Farmup kan du beställa lokalmat från Hälsingland.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss