Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sätta ut fisk eller kräftor

Fiskar i en bassäng

Mars är den månad när det börjar bli aktuellt att sätta ut fisk eller kräftor i sjöar och vattendrag. För att få sätta ut fisk eller kräftor i naturen krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Det är viktigt att en flytt eller utsättning av fisk eller kräfta inte påverkar den miljö där de sätts ut. En felaktig utsättning kan ge stora skador på de arter som finns i miljön där de sätts ut.

– Vissa arter konkurrerar med våra egna arter som då missgynnas, ett exempel är utsättning av bäckröding som konkurrerar med öringen. Bäckrödingen är klassad som en invasiv art därför är det förbjudet att plantera ut den, säger Nichlas Dahlén, Fiskehandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

För vissa arter är det direkt dödligt med utplantering. Den svenska flodkräftan blir angripen av kräftpest om signalkräftan flyttas till det vattnet den lever i.

Riskbedömning

Länsstyrelsen tar hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde, samt gör en avvägning mellan nytta och risk vid prövning av din ansökan.

– Det kan finnas många anledningar till att man vill sätta ut fisk, den kanske vanligaste är att man vill skapa ett attraktivt fiske i en mindre sjö, så kallat "put and take”, säger Nichlas Dahlén.

Många sjöar med bestånd av mört och abborre har fått nya arter som regnbåge, öring eller röding. Det finns flera hundra sjöar i länet där ursprungliga arter har ersatts av inplanerade, mera populära arter. Ibland sker utsättningar i syfte att stärka och bevara lokala bestånd av fisk. Inom länet finns flera skyddsvärda stammar som odlas. Oftast sker då utplantering i ett så tidigt livsstadium som möjligt för att odlingsmiljön ska få så liten inverkan på fisken som möjligt.

På vår sida "Utsättning av fisk och kräftor" finns blanketter för ansökan av utsättning, det går även att fylla i ett formulär direkt på sidan.

Utsättning av fisk och kräftor

När får jag besked?

Normalt får du besked inom några veckor och det kostar ingenting att ansöka. Ibland behöver vi få in mer information för att kunna ta ställning till ansökan, då hör vi av oss.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss