• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra miljoner till utbildningsprojekt ska snabba på vägen till jobb inom hälso- och sjukvården för nyanlända

En sjukvårdspersonal tar på sig plasthandskar.

Foto: Mostphotos

Länsstyrelserna har återigen fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Ett sätt att säkerställa tillgången på personal är att tillvarata kompetens hos nyanlända, asylsökande och personer som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvården eller utländsk vårdutbildning.

För att det ska kunna ske på bästa sätt måste det finnas tillgång till exempelvis utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Länsstyrelserna har därför även i år fått pengar av regeringen att fördela till projekt som anordnar sådana utbildningar. I år finns det fyra miljoner kronor att fördela till projekt runtom i landet.

Sök senast 20 mars

Länsstyrelsen Stockholm samordnar uppdraget och hanterar inkomna ansökningar. Sista dag för att lämna in ansökan är den 20 mars 2023.

Hälso- och sjukvården har alltjämt stora behov av utbildad personal. Att ta vara på den kompetens och erfarenhet som finns hos nyanlända och asylsökande är en vinst både för branschen och för de som får kortare väg in på den svenska arbetsmarknaden. De utbildningsprojekt som nu kan ansöka om ekonomiska medel bidrar till detta, säger Joachim Fredriksson, ansvarig för utlysningen på Länsstyrelsen Stockholm.

Information om uppdraget och instruktion för ansökan finns på Länsstyrelsen Stockholms webbsida "Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning" under rubriken ”Utlysning av medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning”.

Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning

Kontakt