• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag ska involveras mer i försörjningsberedskapen

Två kvinnor och en man står vid en maskin och ser in i kameran.

Först pandemin och nu krig i Europa. Omvärldsläget har förändrats och frågan om beredskap är mer aktuellt än någonsin. Men hur kan företag och bransch- och intresseföreningar involveras mer i arbetet med att stärka beredskapen? På torsdagen den 23 februari besökte Länsstyrelsen Gävleborg och Livsmedelsverket Ljusdals kommun för att diskutera just de frågorna.

Dialog och förberedelser mellan offentliga och privata aktörer lokalt och regionalt är en viktig del av försörjningsberedskapen. Samtidigt krävs en hel del tid och kraft för att skapa forum som kopplar ihop offentliga och privata aktörer. Forum där dialog och gemensam planering kan leda till förståelse för ömsesidiga beroenden och åtgärder. En kommun som ligger i framkant i det arbetet är Ljusdals kommun.

Ljusdal kommun utmärker sig bland annat genom viktiga erfarenheterna från skogsbränderna 2018, och god kännedom om det lokala näringslivet.

– I Ljusdal finns ett forum tillsammans med privata aktörer, och kommunen har kommit i gång med den viktiga dialogen om vilka resurser som finns och som kan komma att behövas i kris eller ytterst krig, säger Mia Karlsson som är handläggare inom krisberedskap vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Besök hos företag i Ljusdals kommun

Som ett led av denna samverkan bjöd Ljusdals kommun in Länsstyrelsen Gävleborg och Livsmedelsverket för att diskutera stärkt krisberedskap mellan kommun och näringsliv. På schemat stod bland annat en rundvandring vid Teve Kvarn och Tevesjö destilleri som uppmärksammats för sitt arbete under pandemin. Verksamheten ställde på kort tid om från att tillverka whiskey och mjöl till handsprit.

– Vi har ett beredskapstänk. Återanvändning och återbruk är viktigt för oss, och hållbarhet och krisberedskap går hand i hand, berättar Anna Larsson som driver Teve Kvarn tillsammans med Jonas Larsson.
– Vi vill visa att vi finns och vad vi kan bidra med. Det tog två veckor att ställa om produktionen till handsprit, fortsätter Anna.

Under dagen fick mötesdeltagarna även lyssna till Britt-Marie Stegs, projektledare till en förstudie om livsmedelsförsörjning i norra Hälsingland, samt lokala representanter från Lantbrukarnas Riksförbund. För Livsmedelsverket och Länsstyrelsen är det av stort intresse att hitta nycklar och ingångsvärden till hur samverkan kring försörjningsberedskapen kan se ut och utformas.

– Det här är ett viktigt arbete, inte bara för Ljusdal, utan för hela Sverige. Jag är glad att vi i Ljusdal kan bjuda in för att föra de här diskussionerna vidare, säger Josefin Jarlheden, säkerhetschef, Ljusdals kommun.

Kontakt