Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag till skolor som besöker Världsarvet Hälsingegårdar

Hälsingegården Bommars.

Nu har du som jobbar inom skolan möjlighet att söka bidrag till bland annat resekostnader och liknande i samband med studiebesök av Världsarvet Hälsingegårdar.

Att ha ett världsarv i närhet är en viktig resurs för skolan. Det ger skolelever möjlighet att få ta del av och förstå Världsarvet Hälsingegårdar, men också att lära sig om världsarv i allmänhet och i förlängningen möta natur- och kulturarv från hela världen.

Jobbar du inom skolan och vill göra studiebesök på en Hälsingegård?

Vi kan bevilja ekonomiskt bidrag till resekostnader, guider, handledare och liknande. Mejla till gavleborg@lansstyrelsen.se med rubriken "Världsarv i skolan". Ange vilket belopp du söker, vilken eller vilka gårdar ni vill besöka och hur ni vill lägga upp besöket.

Lärarhandledning och mer inspiration inför besöket hittar du på Världsarvet Hälsingegårdars webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss