Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nordsvenskar körde ut virke i naturreservat

Häst och en kust i en skog.

Sex kuskar med sina hästar var på plats i Majorns hage och körde ut virket.

Lördagen den 11 februari var Föreningen Nordsvenska hästen och Länsstyrelsen Gävleborg i naturreservatet Majorns Hage utanför Arbrå och arbetade med skötsel av skogsbetesmark. Med hjälp av häst kördes virke ut ur skogen.

Majorns hage är ett naturreservat med både öppen betesmark och skogsbetesmark. Skogen har betats under mycket lång tid, vilket skapar en värdefull miljö för många växter och djur. Men för att bibehålla en luckig och ljus skog behövs återkommande naturvårdsinsatser såsom röjningar och avverkningar.

- Vi glesar ut partier där skogen har slutit sig och blivit för tät för att örter och gräs ska kunna trivas. Friställer även lövträd och gamla tallar för att upprätthålla en variation i skogen. Hittills har vi fokuserat på områden som är påverkade av modernt skogsbruk och av den anledningen inte hyser höga naturvärden än, säger Ingemar Södergren handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Gallring av mindre bestånd

Under februari gallrade Länsstyrelsen Gävleborg ett mindre bestånd i reservatet. Virket samt grenar och toppar behöver tas ut ur området för att inte växterna på marken ska kvävas. I år gjordes det i samarbete med Föreningen Nordsvenska hästen i Gävleborg. Sex kuskar med sina hästar var på plats i reservatet och körde ut virket. Grenar och toppar kommer tas ut senare under året.

- Det var en lyckad dag och vi hade tur med både snöförhållanden och väder. Förhoppningsvis gör vi det igen nästa år igen, avslutar Ingemar Södergren.

Allmänheten var inbjuden och flera kom för att titta.

Kusk och häst i en skog.

Kontakt