Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ministern för civilt försvar besökte Gävle och Länsstyrelsen

Landshövding Per Bill hälsade ministern för civilt försvar, Carl Oskar Bohlin (M) välkommen till Gävle och Gävle slott. Deltog gjorde även försvarsdirektör Jennie Berg samt Malin Eriksson, biträdande försvarsdirektör.

Den 21 februari besökte ministern för civilt försvar, Carl Oskar Bohlin (M), länsstyrelsen Gävleborg. Detta för att få en fördjupad bild av länsstyrelsens uppdrag och roll samt knyta kontakter.

Under dagen besökte ministern bland annat Gästrike Räddningstjänst för att senare hälsas välkommen till länsstyrelsen Gävleborg av landshövding Per Bill och Jennie Berg, försvarsdirektör, Malin Eriksson, biträdande försvarsdirektör samt Lise Ekenberg, avdelningschef Avdelningen för utveckling och beredskap.

Under besöket fick ministern en genomgång av länet och myndighetens olika verksamheter och utmaningar, med tyngdpunkt på civilt försvar och krisberedskap.

Länsstyrelsernas roll i det civila försvaret

Carl-Oskar Bohlin redogjorde för regeringens ambition att gifta ihop den militära och civila delen av totalförsvaret för att snarast stärka Sveriges försvarsförmåga ytterligare. Han underströk länsstyrelsernas viktiga roll i det arbetet.

Jennie Berg, försvarsdirektör på Länsstyrelsen, beskrev var länet befinner sig i planeringen inom civilt försvar och vilka utmaningar som vi står inför i Gävleborgs län. Hon berättade även om goda exempel från myndigheten och från de olika aktörerna om hur länet höjer sin förmåga inför höjd beredskap och för att hantera olika samhällsstörningar.

- Det var värdefullt att få beskriva länets perspektiv och att få dela med sig till ministern av de erfarenheter som vi har från länet, säger Jennie Berg, försvarsdirektör.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss