Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen summerar år 2022

Efter att under några år ha behövt prioritera om på grund av coronapandemin gick Länsstyrelsen Gävleborg in i 2022 med förhoppning om att kunna återuppta flera fokusområden som fått stå tillbaka. Men 2022 blev i stället starten på ett krig i Europa som gjorde att vi återigen blev tvungna att styra om resurser och engagemang.

22 februari beslutade landshövding Per Bill om myndighetens årsredovisning som nu är överlämnad till regeringen. I den kan du läsa om Länsstyrelsens verksamhet år 2022 och hur vi bedömt resultatet av vårt arbete.

– 2022 blev ett år inriktat på att bidra till att stärka Sveriges totalförsvar och länsstyrelsens ansvarsområden i uppbyggnaden av det civila försvaret. Vi har arbetat både långsiktigt och kortsiktigt för att bidra till att vårt län ska kunna hantera olika typer av samhällsstörningar, säger landshövding Per Bill.

Kriget i Ukraina ledde till ekonomiska svårigheter för jordbrukare och yrkesfiskare. Regeringen inrättade därför flera krisstöd och utsåg Länsstyrelsen Gävleborg att samordna arbetet med vissa av stöden.

I skuggan av kriget blev ”Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi” alltmer viktig. Det för att vi i länet ska stärka vår livsmedelsförsörjning och därmed vår civila beredskap.

Samhälle

Som regional valmyndighet har Länsstyrelserna under det gångna året haft en viktig roll när det gällde de allmänna valen till riksdag och kommun- och regionfullmäktige. Valarbetet engagerade totalt cirka 60 personer.

För att komma till rätta med narkotikaproblematiken i länet inleddes under 2022 ett samverkansarbete mot narkotika i länet. Samverkansarbetet går under namnet ”Gävleborg mot narkotika”. Där arbetar Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Polisen för att flera andra myndigheter och aktörer ska bli mer samspelta.

Kristofers, en av hälsingegårdarna.

Världsarvet

Vi hade också anledning att fira under 2022 när Världsarvet Hälsingegårdar fyllde 10 år samtidigt som världsarvskonventionen fyllde 50 år.

– Unescos världsarvslista kom till som ett sätt att skydda världens främsta natur- och kulturarv från förstörelse, särskilt i krigssituationer, men också för att skapa förståelse mellan folk och länder. En tanke som är värd att stanna upp lite extra kring i tider som dessa. Skyddande av våra natur- och kulturarv är högaktuella och jag är stolt över att vi som länsstyrelse kan göra viktiga insatser, säger Per Bill.

Djur och natur

Länsstyrelserna arbetar med förvaltning av de stora rovdjuren och Gävleborgs län har en av landets högsta koncentrationer. En viktig del i arbetet är att informera och utbilda invånare för att förebygga skador och möjliggöra samexistens mellan människa och rovdjur. Där ser Länsstyrelsens viltförvaltare en positiv utveckling.

De insatser som gjorts av naturvård under 2022 är att man bland annat bildat sju nya naturreservat i länet varav fem i Ljusdals kommun som drabbades hårt av skogsbränderna 2018. Vi har även återställt cirka 8 kilometer vattendrag och vilket gjort att Västerhocklan och Ängraån har återfått sitt naturliga flöde.

Intresset för djur och natur har varit stort under förra året, det visar besökstrycket i våra två nationalparker i Färnebofjärden och Hamra.

– Trots ett utmanande utgångsläge ser jag med tillförsikt på framtiden. Invånare och medborgare i Gävleborgs län kommer fortsätta att arbeta för att tillsammans med oss på Länsstyrelsen nå vår vision – att göra Gävleborgs län starkt, hållbart, inkluderande och attraktivt att leva och verka i, säger Per Bill.

Årsredovisning i film och i pdf-format finns på sidan Verksamhetsplanering och årsredovisning

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss