Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Värdefull natur restaureras och återskapas

Is på en å. Skog på båda sidorna om ån.

Isen på Lillån i Färnebofjärdens nationalpark underlättar fältbesök i strandskogarna. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Under två år har Länsstyrelsen Gävleborg arbetat med att gynna lövskogarna i Färnebofjärdens nationalpark. I förra veckan besökte vi några områden vid Lillån i södra delen av nationalparken för att se hur resultatet blev efter insatserna under åren 2020-2022.

Den fina skridskoisen gjorde att förvaltarna hann röra sig mellan många olika skogsbestånd längs med ån. Många av nationalparkens finaste lövskogar växer längs med stränderna.

Mindre översvämningar

Lövskogarna i nationalparken har tidigare gynnats av Dalälvens årliga översvämningar. Nu när älven är reglerad blir översvämningarna mindre, och granen kan etablera sig där det tidigare vuxit rena lövskogar.

– För att bevara lövskogarna behöver granen röjas bort som annars konkurrerar ut lövskogen och andra arter. Under två år har personal på skötsel arbetat med att restaurera lövskogarna i områden i Färnebofjärdens nationalpark, säger Patrick Olander, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Positivt resultat

Resultatet av åtgärderna ser bra ut. Där det tidigare vuxit tätt med ung gran under lövträden står nu en mer öppen och gles lövskog där många av lövskogens arter kommer att trivas framöver. Många arter trivs att växa på aspens bark, till exempel korallblylav.

Björkskog

Röjning av gran har också gjorts i några yngre skogar med stor andel björk.

Lövskog vid en strand.

Många områden av nationalparkens finaste lövskogar växer längs med stränderna.

Svämskog

Några av de finaste naturmiljöerna i nationalparken är aspsvämskogarna.

Korallblylav på en aspstam.

Många arter trivs att växa på aspens bark, här en närbild på en korallblylav.

Kontakt