Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya pengar för integrationsfrämjande insatser

Idag 15 februari öppnar utlysningen för medel till tidiga insatser för asylsökande, medel för verksamhet med flyktingguider och familjekontakter och medel för insatser som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet i mottagandet av nyanlända.

Drygt 3 miljoner kronor av de statliga stöden är öronmärkta för Gävleborgs räkning. De kan sökas av både kommuner, organisationer och trossamfund.

Tidiga insatser för asylsökande

Under 2023 fördelar Länsstyrelsen medel till tidiga insatser för asylsökande (TIA) under en ansökningsperiod. Det finns 1 168 000 kronor av detta stöd att fördela i Gävleborgs län.

Stödet går till insatser som hjälper vuxna asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Medlen ska gå till insatser som:

 • främjar kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället
 • den svenska arbetsmarknaden
 • hälsa.

Särskilt prioriterat under 2023 är samhällsinformation till asylsökande och insatser som främjar hälsa.

Ansökningsperiod för TIA

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 24 mars. Stödet kan sökas av organisationer inom civilsamhället och kommuner eller kommunalförbund samt trossamfund.

Tidiga insatser för asylsökande

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Under 2023 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg så kallade §37a-medel på 1 031 000 kronor. Bidragen är till för integrationsinsatser som stärker och utvecklar verksamhet med flyktingguider och familjekontakter i något av följande områden:

 • underlättar etablering i samhället
 • skapar nätverk
 • stödjer språkinlärning
 • ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Under 2023 prioriteras insatser för snabbare etablering. Bland annat insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn. Insatser som stödjer språkinlärning prioriteras särskilt. Utöver detta så prioriteras även insatser där insatsen sker i samverkan med idéburen sektor.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 14 april. Medlen kan sökas av kommuner i egen regi eller kommuner i samverkan med en eller flera organisationer.

Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Bidrag för att skapa beredskap och mottagningskapacitet

Under 2023 fördelar Länsstyrelsen Gävleborg §37-medel på 1 259 000 kronor. Bidraget är till integrationsinsatser som ska underlätta etableringen i samhället för att:

 • skapa beredskap och kapacitet
 • utveckla samverkan mellan kommuner och
 • utveckla samverkan mellan kommuner och andra organ.

Insatser som syftar till att utveckla samverkansformer som säkerställer beredskap och kapacitet är särskilt prioriterade under 2023.

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden öppnar 15 februari och avslutas 24 maj. Medlen kan sökas av kommuner eller kommunalförbund.

Bidrag för att skapa beredskap och mottagningskapacitet

Kontakt