Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter en varg i Ljusdal

Länsstyrelsen har idag beslutat om tillstånd till skyddsjakt efter en varg i området kring Korskrogen och Färila i Ljusdals kommun.

Beslutet gäller en tik som ursprungligen kommer från reviret Tönsen. Hon har dokumenterats i området sedan december 2021, och har varit föremål för skyddsjakt vid ett flertal tillfällen under 2022. Vargtiken har uppvisat ett oönskat beteende genom att röra sig nära bebyggelse och människor. Det har även skett två konstaterade vargangrepp på får i området under hösten 2022.

– Trots att boende i området upprepade gånger försökt skrämma bort vargen fortsätter den återkomma till samhällena. Under de senaste veckorna har dessutom tikens närvaro eskalerat. Det är svårt att skrämma en varg som redan har det här rörelsemönstret. Vi gör därför bedömningen att det råder risk för att den kan orsaka allvarlig skada mot människor och tamdjur, säger Simon Viklund, Länsstyrelsen Gävleborg.

Länsstyrelsen har gjort bedömningen att det saknas andra lämpliga lösningar och fattar därmed beslut om skyddsjakt. Jakten utförs av jägare utsedda av Länsstyrelsen och får pågå fram till och med den 16 februari 2023.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss