Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen Gävleborg utreder händelserna på Furuviksparken

Länsstyrelsen Gävleborg har inlett en utredning med anledning av det inträffade på Furuviksparken. Vi har sedan starten haft löpande kontakt med parken för att hålla oss informerade om hur situationen hanteras och vilka åtgärder som vidtas ur djurskyddshänseende. I nästa steg kommer vi att begära att få ta del av dokumentation om händelseförloppet och prata med involverad personal.

Den 14 december rymde ett antal schimpanser från sitt hägn på Furuviksparken. Situationen ledde till att flera schimpanser avlivades. Länsstyrelsen bedriver tillsyn av Furuviksparken och är också den myndighet som utfärdar tillstånd för offentlig förevisning av djur i Gävleborgs län. Myndigheten har startat en utredning gällande schimpanserna såväl som andra djur i parken som påverkas av den uppkomna situationen. Utredningen är prioriterad inom den ordinarie verksamheten, men det är ännu för tidigt att säga hur lång tid den kommer ta. Det påverkas bland annat av vad som kommer fram under arbetets gång.

Det är många som hör av sig till Länsstyrelsen angående det som inträffat. Vi jobbar intensivt för att hinna svara på alla samtal och e-postmeddelanden samtidigt som vi fortsätter att ha tät kontakt med Furuviksparken om händelseutvecklingen. Det är också många, både media och allmänhet, som begär ut handlingar som rör Furuviksparken och vi arbetar för att så snabbt som möjligt lämna ut dem.

Kontakt

Sofia Rohlin

Kommunikationschef

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss