Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om naturreservat - Ängrabrännan

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken den 12 december 2022 beslutat om bildande av Ängrabrännans naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 463 hektar och ligger cirka 8 kilometer sydost om Kårböle.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 3070-2019). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss