Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Licensjakt efter lodjur i Gävleborgs län 2023

Lodjur i snön

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt efter lodjur 2023. Jakten inleds den 1 mars och får bedrivas i hela länet. Totalt får 30 lodjur fällas.

Det senaste inventeringsresultatet visade att det under förra vintern 2021/2022 fanns 20,3 föryngringar av lodjur i länet. Det motsvarar en stam på cirka 127 lodjur i Gävleborgs län.

Lodjursstammen ska förvaltas så att förvaltningsnivån på 13 årliga föryngringar nås, vilket motsvarar cirka 81 individer. Det är länets Viltförvaltningsdelegation som beslutar om hur stor lodjursstammen ska vara i Gävleborgs län.

– Ett uttag på 30 lodjur innebär att vi minskar lodjursstammen mot länets förvaltningsnivå. Det görs för att vi ska kunna bibehålla låga skadenivåer från lodjur, och för att ta hänsyn till de som lever och verkar i områden med stora rovdjur. Vi bedömer att licensjakten inte äventyrar lodjursstammens gynnsamma bevarandestatus, säger Simon Viklund vid Enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg.

Licensjakt är ett verktyg i förvaltningen av stora rovdjur och jakten utförs i begränsad omfattning och under strängt kontrollerade former.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss