Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ängrabrännans naturreservat - ett av brandområdena vid Kårböle

Träd i en skog som är brända efter branden i Ljusdals kommun 2018.

Ängrabrännan, två månader efter branden. Foto Peter Ståhl

Länsstyrelsen har idag beslutat att bilda Ängrabrännans naturreservat. Det är ett område på 463 hektar cirka 8 kilometer sydost om Kårböle i Ljusdals kommun. Området är en del av det stora skogsområde i Ljusdals kommun som brann sommaren 2018.

Skogen i Ängrabrännans naturreservat hade innan branden till vissa delar naturvärden i form av gamla tallar och död ved. Hela det område som berördes av skogsbranden har nu utvecklat höga naturvärden kopplat till skogsbrand och är en viktig livsmiljö för brandberoende arter av till exempel insekter och svampar.

– Naturreservatet fungerar också som ett historiskt minnesmärke över de stora bränderna 2018 där du kommer kunna följa hur en ny skogstyp tar form i brandens spår. Det planeras också en entrépunkt för att vägleda besökare i området, säger Cecilia Lindén, handläggare Länsstyrelsen Gävleborg.

De närmaste åren efter bränderna kan många brandskadade träd falla och därför uppmanas besökare att vara försiktiga om de vistas i området. Arbetet med naturreservatet inleddes direkt efter att bränderna var släckta. Då inventerade Länsstyrelsen Gävleborg området först från helikopter och senare också på plats.

Tidigare i år beslutade Länsstyrelsen Gävleborg att bilda fyra naturreservat inom brandområdena vid Kårböle: Björkvallsbrännan, Körbruksberget, Nötberget norra och Nötberget södra. Tillsammans med Ängrabrännan och flera andra naturreservat i området utgör de ett nätverk av skyddade naturområden som gynnar den biologiska mångfalden.

Bildandet av naturreservatet har blivit möjligt tack vare att privata markägare har tecknat avtal om ersättning med staten. En del av området ägdes redan innan bränderna av Naturvårdsverket.

Kontakt