Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utbetalning av EU:s jordbrukarstöd till länets lantbrukare

Traktor som kör på fält.

Idag 2 december får de allra flesta av länets lantbrukare sina direktstöd och slututbetalning av kompensationsstödet utbetalda. Även slututbetalning av miljöersättningar för ekologiska produktionsformer och betesmarker och slåtterängar sker till lantbrukarna i länet idag.

Direktstöden består av gårdsstödet, förgröningsstödet, stödet till unga lantbrukare och nötkreatursstödet. Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet.

Syftet med förgröningsstödet är att minska det europeiska jordbrukets klimatpåverkan och främja den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

– Totalt är det 1 763 ansökningar om gårdsstöd som är handlagda till beslut inklusive avslag. För 2022 har det kommit in 1 772 ansökningar om gårdsstöd vilket innebär att det är knappt 99 procent av länets lantbrukare som fått sin ansökan beslutad fram till idag, säger Pernilla Månsson som arbetar med jordbrukarstöd hos länsstyrelsen.

Totalt är det 205 218 674 kronor som Gävleborgs lantbrukare får dela på fördelat på de olika stöden.

Fördelning av de olika stöden Gävleborgs lantbrukare får dela på.
StödAntalSumma i kronor
Gårdsstöd176397 076 3881
Förgröningsstöd176352 803 3321
Nötkreatursstöd55127 857 013
Stöd till unga lantbrukare1013 888 190
Kompensationsstöd141217 385 097
Ekologiska produktionsformer2753 689 961
Betesmarker och slåtterängar4111 831 211

Kompensationsstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida.

Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar pågår parallellt med arbetet med utbetalningar för stödår 2022.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss