Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alla har rätt till en våldsfri vardag

Två händer som håller en orange blomma

Foto: Raphael Brasileiro, Pexels

Alla människor har rätt till en våldsfri vardag. Trots det lever många idag i relationer där de upprepade gånger utsätts för våld. Under En vecka fri från våld tar Länsstyrelsen ställning för en värld utan våld. Den 25 november flaggar vi därför i orange på Gävle slott och vid huvudkontoret på Borgmästarplan i Gävle. Flaggar gör även länets samtliga kommuner.

Den 21–27 november pågår En vecka fri från våld, ett initiativ som samlar engagemang och arrangemang i hela landet för att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Genom ett ökat fokus och utbildande insatser vill vi visa att våld går att förebygga. Ingen människa ska leva under våldsamma förhållanden, säger landshövding Per Bill.

Tillsammans färgar vi länet orange

Förra året valde Länsstyrelsen att för första gången lysa upp slottet i Gävle i orange färg för att uppmärksamma Orange Day den 25 november. Utifrån rådande omvärldsläge, stigande elpriser och uppdraget att minska energianvändningen, hos oss själva och andra, har vi i år i stället valt att hissa flaggor på Gävle slott och på Borgmästarplan.

– Vi flaggar i orange för att visa att vi säger nej till våldet. Vi på Länsstyrelsen Gävleborg uppmanar också länets invånare att lyfta färgen orange den här dagen för att manifestera mot våldet, fortsätter landshövding Per Bill.

I år kommer även länets samtliga kommuner att flagga tillsammans med Länsstyrelsen. Detta för att visa att vi tar avstånd från kränkningar, mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna och utveckla länets våldsförebyggande arbete. I uppdraget ingår att se till att regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länet. Det övergripande målet är ett jämställt samhälle och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Länsstyrelsen arbetar även för mänskliga rättigheter och jämställdhetsintegrering i den egna verksamheten och genom stöd till andra aktörer. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt jämställdhetsproblem. Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt i världen oberoende av till exempel förövarens eller offrets etnicitet, härkomst, klass, sexualitet, ålder eller funktionsnedsättning.

Instiftat av FN

25 november instiftades 1999 av FN:s generalförsamling som Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. 2008 inrättades sedan Orange day – en dag då hela världen uppmärksammar och manifesterar mot våld mot kvinnor.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen och detta måste få ett slut.

Ingen enskild aktör kan förebygga våld ensam. Låt oss därför tillsammans färga Gävleborg orange den 25 november!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss