Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

277 miljoner i krisstöd för fjäderfä har betalats ut

Höns som går på halmbädd

Länsstyrelsen Östergötland har prioriterat handläggningen av krisstödet till fjäderfä-producenter under sommaren – nästan 400 ansökningar från hela Sverige har nu fått beslut.

Tidigare i år meddelade regeringen att animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen skulle få ett ekonomiskt stöd på knappt 3,2 miljarder kronor. Detta för ekonomisk påverkan på verksamheter, till exempel för ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.
Det första beslutet om krisstöd togs av dåvarande regeringen med anledning av ökade kostnader för energi, el- och bränsle under vintern 2021 till 2022, innan Rysslands invasion av Ukraina. Efter invasionen aktiverades EU:s krisfond, som aldrig tidigare har behövts användas, vilket ledde till att medlemsstaterna kunde ge ännu mer stöd till livsmedelssektorn för ökade kostnader för insatsvaror.

Länsstyrelsen Östergötland fick uppdraget att handlägga krisstödet för fjäderfäsektorn i hela Sverige. Krisstödet fick hög prioritet på länsstyrelsen under sommaren. Totalt kom det in 393 ansökningar från företagare mellan juni och augusti.

– Stöden har sett mycket olika ut beroende på hur stora verksamheterna varit och sett olika ut mellan olika produktionsgrenar. Det minsta beloppet vi beviljat vid en ansökan har legat på drygt 5 000 kronor och det högsta beloppet har legat på 21,8 miljoner, säger Kristi Ahlstrand, enhetschef för särskilda stöd på Länsstyrelsen Östergötland.

Många godkända ansökningar

Den sista dagen för ansökan var den 9 augusti. Den 30 september hade alla inkomna ansökningar fått beslut av länsstyrelsen och utbetalning från Jordbruksverket. Totalt har drygt 277 miljoner kronor betalats ut till företagare. Av 393 ansökningar fick 377 av dem bifall.
Östergötland är det län som fått största beviljat belopp sett till län, drygt 50 miljoner, tätt följt av Kalmar län med 49 miljoner, Skåne län med 43 miljoner och Västra Götalands län med 42 miljoner.

– Utifrån stödhanteringen har vi haft en bra förmåga att ställa om och prioritera detta på förhållandevis kort tid, vilket jag är väldigt nöjd med. Jag är stolt över det stödhandläggarna har gjort. Krisstödet är viktigt för att säkra vår svenska livsmedelsproduktion, säger Kristi Ahlstrand.
Stöd fortsätter handläggas inom andra animaliesektorer. Länsstyrelsen Östergötland fortsätter nu med handläggning till övriga animalier och växthus och stöttar upp andra länsstyrelser i deras arbete.

Antal inkomna ansökningar om krisstöd per län samt beviljade belopp.

Län

Antal inkomna

Totalt beviljat belopp

Blekinge län

22

15 850 105

Dalarnas län

4

1 057 683

Gotlands län

10

4 144 560

Gävleborgs län

3

1 038 545

Hallands län

30

16 394 718

Jämtlands län

2

216 226

Jönköpings län

10

1 856 634

Kalmar län

27

49 272 749

Kronobergs län

9

6 929 102

Norrbottens län

4

717 379

Skåne län

72

43 516 496

Stockholms län

5

637 625

Södermanlands län

18

18 494 946

Uppsala län

5

1 012 720

Värmlands län

3

1 226 656

Västerbottens län

4

1 351 011

Västernorrlands län

4

945 673

Västmanlands län

5

6 321 978

Västra Götalands län

56

42 470 979

Örebro län

15

12 861 542

Östergötlands län

85

50 864 452

Totalt

393

277 181 778


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss