Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Örnbergstjärnarna

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken den 7 november 2022 beslutat om bildande av Örnbergstjärnarnas naturreservat i Ljusdals kommun. Naturreservatet omfattar 96 hektar och är beläget cirka 8,8 kilometer söder om Tandsjöborg.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 5037-2022).

Det finns även på Länsstyrelsens hemsida:
https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt