• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stafettpinnen överlämnad till ny världsarvssamordnare

Bäddad säng i hälsingegård med väggmålningar i bakgrunden.

Foto: Maria G Nilsson

Ett världsarv är en miljö som anses vara helt unik i världen och därmed ha betydelse för hela mänskligheten. Förvaltningen av världsarven i Gävleborgs län ansvarar Världsarvsrådet för. Sammankallande är världsarvssamordnaren på Länsstyrelsen Gävleborg som även ansvarar för kontakten mellan länets aktörer och Riksantikvarieämbetet, Unesco och andra världsarv såväl nationellt som internationellt.

Världsarvsrådet ansvarar för att världsarvets värden i Gävleborgs län bevaras och att förvaltningsplanens mål uppnås. Rådet har i uppdrag att arbeta med frågor som rör de fyra prioriterade områdena i förvaltningsplanen: vård & bevarande, kunskapsutveckling, publikt arbete samt delaktighet & samverkan.

Förvaltningsplanen är det dokument som anger vad som krävs för att bevara världsarvets värden för kommande generationer.

I förvaltningsplanen framgår hur roller och ansvar ska fördelas mellan de olika aktörerna – ägare, kommuner, region och Länsstyrelsen – som alla är representerade i världsarvsrådet och därigenom ansvarar för att världsarvet förvaltas väl. Den nuvarande förvaltningsplanen gäller fram till 2024.

Ny världsarvssamordnare på Länsstyrelsen

I slutet av oktober strålade länets världsarvsråd samman på Ol-Andersgården i Alfta. På agendan stod bland annat rapport från sommarens verksamhet samt frågan om den långsiktiga organiseringen kring världsarvet. På mötet passade rådet på att tacka av nuvarande världsarvssamordnare, Lena Landström, som går i pension och lämnar över stafettpinnen till sin efterträdare, Karin Gadde Jennische. Lena har varit världsarvssamordnare sedan hälsingegårdarna blev ett världsarv för tio år sedan.

– Uppdraget som världsarvssamordnare har varit väldigt roligt och omväxlande! Det har inneburit ett ständigt lärande, vilket jag verkligen har uppskattat. Samarbetet med Region Gävleborg har betytt mycket. Jag kommer också att sakna de många kontakterna, inte minst med gårdsägarna och med andra världsarvssamordnare i Sverige och Norden.

Byggnadsantikvarie tar över stafettpinnen

Karin Gadde Jennische som nu tillträder som Länsstyrelsen Gävleborgs nya världsarvssamordnare är född och uppvuxen på en Bergsmansgård i Falun och där föddes intresset för kulturhistoria tidigt.

Efter studier på Göteborgs universitet till byggnadsantikvarie har Karin Gadde Jennische bland annat arbetat som museipedagog på friluftsmuseum, arbetat fram museipedagogiska program samt arbetat på Statens fastighetsverk med statliga jordbruksegendomar.

– Jag ser uppdraget som ny världsarvssamordnare som en fantastisk möjlighet att få arbeta med byggnadsvård, landsbygdsfrågor, utveckling och bevarande av dessa fantastiska gårdar. Jag ser fram emot arbetet och lära mig mer om världsarvsförvaltning i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv, säger Karin Gadde Jennische.

Följande parter ingår i Världsarvsrådet:

  • Landshövding Per Bill, ordförande
  • Världsarvsgårdarna Bommars, Bortom åa, Kristofers, Gästgivars, Pallars, Jon-Lars och Erik-Anders
  • Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
  • Länsstyrelsen Gävleborg
  • Region Gävleborg
  • Länsmuseet Gävleborg
  • Hälsinglands museum

Kontakt