Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handlingsplan för Länsstyrelsen Gävleborgs arbete med klimatanpassning

Bild från översvämningarna i Gävle augusti 2021.

Foto: Anna Jernberg, Länsstyrelsen Gävleborg

För att möta de problem, utmaningar och eventuella fördelar ett förändrat klimat innebär i Gävleborgs län har en ny uppdaterad handlingsplan för klimatanpassning tagits fram för Länsstyrelsen Gävleborg.

Handlingsplanen fokuserar på att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna i Gävleborgs län utifrån Länsstyrelsens uppdrag. Handlingsplanen hanterar också sårbarheter kopplade till klimatförändringar som påverkar verksamheterna och medarbetarna på Länsstyrelsen.

Målet är att åtgärderna i handlingsplanen ska bidra till positiva effekter för människor och hälsa, ekonomiska och kulturella värden samt för den biologiska mångfalden. Arbetet med klimatanpassning är en långsiktig process och ny kunskap behöver kontinuerligt uppdateras. Denna handlingsplan kommer att gälla till och med 2024, för att sedan uppdateras med 5 års intervall.

– Handlingsplanen syftar i första hand att stärka myndighetens arbete med att anpassa sina verksamheter, uppdrag och mål till de förutsättningar ett förändrat klimat innebär, vilket i slutänden gynnar de förutsättningar som gäller för Gävleborgs län. Nu ser vi fram emot att gemensamt jobba mot våra mål och de aktiviteter vi tagit fram, säger Maria Hysing, klimatanpassningssamordnare på Enheten för hållbar utveckling på Länsstyrelsen Gävleborg.
Logotyp för Agenda 2030.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss