Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om nytt naturreservat - Tolockbäcken

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken den 31 oktober 2022 beslutat om bildande av Tolockbäckens naturreservat i Hudiksvalls kommun. Naturreservatet omfattar 21,9 hektar och är beläget 10 kilometer väster om Enånger.

Beslutet med föreskrifter och kartor finns tillgängligt hos Länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-225 10 00 (dnr 3486-2014). Det finns även på Länsstyrelsens hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-oss/nyheter-och-press/nyheter.html

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss