Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samarbete för att förebygga skenande vildsvinsstam

Ett vildsvin som böjar i marken

Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen Gävleborg vill genom ett projekt lyfta goda exempel på samarbete för att bibehålla en kontrollerad nivå av antal vildsvin i länet. Ett samarbete dels mellan jägare och kommun, dels lantbrukare och jägare.

Utgångsläget i Gävleborg är bra då vi har få vildsvin i länet jämfört län söder om Dalälven. Dalälven utgör en tydlig barriär mot större spridning till Gävleborg, men även andra faktorer spelar in.

– Projektet har gett oss en bättre bild av vilka skador vildsvin kan åstadkomma och vilka möjligheter som finns för vildsvinsköttet att nå konsumenter, säger Marielle Cambronero, vilthandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Det är idag problematiskt att jaga vildsvin på grund av att vissa av djuren har höga halter av cesium i kroppen då de bökar i marken efter mat. De höga halterna av cesium finns främst i Gästrikland, och härstammar från Tjernobylolyckan 1986, och gör köttet otjänligt. Det i sin tur kan leda till att jägare undviker jakt efter vildsvin eftersom det kostar att skicka djuren på destruering (förstöra kroppen) på en kontrollerad anläggning. Jakten blir då en förlustaffär för jägaren.

Genom sitt sökande efter mat kan vildsvin även orsaka stora skador på lantbrukares grödor.

– Därför är det här en utmärkt samarbetsmöjlighet för kommuner, jägare och lantbrukare att jobba preventivt för att minska skadorna från vildsvin. Det är ett bra arbetssätt och något som många ställer sig positiva till, säger Marielle Cambronero.

Goda exempel

Marielle Cambronero har tillsammans med sin kollega Rebecka Wikström, ansvarig för Gävleborgs livsmedelsstrategi, bjudit in jägare, kommuner och lantbrukare till informationsträffar. Det för att målgruppen ska få ta del av de filmer de producerat som lyfter goda exempel på samarbete. Under träffarna kommer även föreläsare från bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet och Svenska Jägareförbundet.

I en av filmerna lyfts samarbetet mellan Gävle södra jaktvårdskrets och Gävle kommun. Samarbetet innebär att Gävle kommun bekostar destrueringen av vildsvin som har för höga halter av cesium. Det ökar motivationen för jägarna att jaga vildsvin. Samarbetet gynnar bägge parter då kommunen får minskade vildsvinsskador och jägarna minskade kostnader om vildsvinet visar sig vara otjänlig.

I den andra filmen visas ett exempel på hur jägare och jordbrukare kan samarbeta. I filmen intervjuas en potatisodlare i Hedemora. Om hon får skador på sina grödor så har hon via en sms-grupp kontakt med ett antal jägare. En förfrågan skickas då ut om någon kan sitta på vakt vid ett jakttorn som färdigställts vid hennes åker. Jägaren som fäller vildsvinet får då ta tillvara på köttet.

Se filmerna på vår sida om vildsvin

Projektet

Projektet är kopplat till förvaltningsplanen för vildsvin samt livsmedelsstrategin för Gävleborgs län. Det har genomförts i samarbete med Svenska Jägareförbundet och LRF Gävleborg.

– Syftet med att lyfta in de två senare aktörerna är att få deras perspektiv på utmaningarna kopplat till vildsvin och därmed lyfta information som är relevant både för lantbrukare och jägare, säger Marielle Cambronero, vilthandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Medel för projektet har kommit från Jordbruksverket.

Kvinna som ler

Marielle Cambronero. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss