Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utbetalning av jordbrukarstöd bidrar till biologisk mångfald och öppna landskap

Traktor som kör på fält.

Som lantbrukare kan du söka jordbrukarstöd för att sköta mark och djur. Stödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Kompensationsstödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Idag den 21 oktober får de allra flesta av länets lantbrukare som sökt miljöersättningar, sina kompensationsstöd utbetalda i form av en delbetalning. Stöden är en del av landsbygdsprogrammet och är en ersättning för att länets och landets lantbrukare bidrar till biologisk mångfald, öppna landskap och livsmedelsproduktion.

Länets bönder delar på drygt 150 miljoner

Länsstyrelsen Gävleborg har hittills fattat beslut i 1 944st ärenden vilket motsvarar 115 368 668kr.

I besluten ingår kompensationsstöd, ersättningar för ekologisk produktion och betesmarker och slåtterängar. Det är 85 procent av stödet som betalas ut. Resterande 15% betalas ut med början i december.

Totalt är det 151 368 668 kr som Gävleborgs lantbrukare får dela på. Summan är fördelad på ekologisk produktion, omställning till ekologisk produktion, betesmarker och slåtterängar och slutligen kompensationsstödet.

Fördelning av de olika stöden Gävleborgs lantbrukare får dela på.

Stöd

Antal

Summa

Omställning till ekologisk produktion

45 st

784 359 kr

Kompensationsstöd

1 285 st

115 096 033 kr

Ekologiska produktionsformer

212 st

23 904 051 kr

Betesmarker och slåtterängar

402 st

11 584 225 kr

Kompensationsstödet ska främja landsbygden

Kompensationsstödet är till för att kompensera jordbruket i områden som har sämre förutsättningar för att odla. Stödet ska främja fortsatt användning av jordbruksmark, bidra till att bevara landsbygden och bevara och främja ett hållbart jordbruk.

Syftet med ersättningarna för ekologisk produktion är att öka den ekologiska produktionen för att få positiva effekter på miljö, klimat, djurhälsa och landsbygdsutveckling.

Stöden ingår i landsbygdsprogrammet 2014–2022 och bidrar till att nå målen med Europas tillväxtstrategi Europa 2020.

Länsstyrelsen arbetar vidare med utbetalning av jordbrukarstöden enligt den utbetalningsplan som tagits fram och som finns på jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats..

Detta innebär att arbetet med tidigare års stödutbetalningar pågår parallellt med arbetet med utbetalningar för stödår 2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss