Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapporter sammanfattar arbetet med tillsynsuppdraget under coronapandemin

Tillsyn av enheten för covid-19.

I januari 2021 infördes en lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19, den så kallade covid-19-lagen. Tillsyn av lagen skulle utföras av länsstyrelserna. Det innebar ett en helt ny enhet skapades på Länsstyrelsen Gävleborg, Enheten för tillsyn covid-19. I två nya rapporter beskrivs bland annat arbetet med att bygga upp den enhet som skulle utföra tillsynen samt hur tillsynen har gått till och vad resultatet blev.

I en redan ansträngd situation med många uppdrag kopplat till covid-19 och Länsstyrelsens uppdrag att samordna och stötta länets kommuner och andra aktörer vid kriser, skapades Enheten för tillsyn covid-19. Enhetens uppgift var att kontrollera att föreskrifter och beslut följdes. Handläggare ur den befintliga organisationen fick tillfälligt lämna sina ordinarie arbetsuppgifter för att påbörja arbetet med tillsynen av den tillfälliga covid-19-lagen. Det rekryterades även nya medarbetare för att stärka enheten.

– Det här var ett viktigt och omfattande uppdrag som krävde att Länsstyrelsen snabbt ställde om sin verksamhet. Det ställde höga krav på flexibilitet och kompetens hos ett antal medarbetare som under en period tog sig ta sig an nya arbetsuppgifter, säger Joakim Hellgren, avdelningschef på Avdelningen för miljö på Länsstyrelsen Gävleborg som även blev chef för den tillfälliga enheten.

Tillsyn enheten för covid-19.

Tillsynsinsatserna i Enheten för covid-19 omfattade bland annat rådgivning, tillsyn i fält, administrativ tillsyn, informationsutskick till arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, uppföljningsbesök och återbesök. Det utfördes även ett flertal tillsynsbesök vid handelsplatser och serviceinrättningar. En annan viktig del av arbetet var riktade informationsutskick om rådande restriktioner till verksamheter i länet och kommunikationsinsatser för att informera länets invånare om gällande restriktioner och allmänna råd.

Snabb omställning vid kriser

Den 9 februari 2022 upphörde restriktionerna enligt covid-19-lagen och efter lite över ett år avvecklades Enheten för covid-19.

– Totalt under hela arbetet med covid-19-lagen genomfördes 2918 tillsynsinsatser och totalt hanterades 821 unika ärenden. De tillsynsåtgärder som rapporterade enligt lägesbilderna uppgick till totalt 4385 åtgärder. När vi sammanfattar arbetet i Enheten för covid-19 ser vi både framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter. Det var en osäker tid med hög smittspridning och ofta nya eller ändrade restriktioner. Trots att enheten var så ny och bestod av handläggare i olika åldrar, bakgrund och erfarenheter tycker jag resultatet av det arbete vi utförde är bra och visar på hur snabbat vi kan ställa om verksamheten under kriser, säger Joakim Hellgren.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss