Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets lantbruk bidrar till elproduktion från biogas

Bild på kor på äng och Klimatklivets logotyp.

Genom investeringsstödet Klimatklivet kommer el och värmeproduktionen att öka i länet. Flera av länets lantbruk vill producera el och värme från gårdens gödsel. Den möjligheten är en nyhet inom stödet för 2021. Hittills har fyra gårdar sökt stöd och av dem har en ansökan beviljats så här långt.

Klimatklivet är ett investeringsstöd för företag och organisationer som syftar till minskade utsläpp av växthusgaser. Stödet har funnits sedan 2015 och Länsstyrelsen roll är att stötta och informera länets olika aktörer, Naturvårdsverket är de som sedan beslutar ansökningarna. De senaste åren har jordbruket setts som ett prioriterat område och sedan 2021 är det möjligt att få stöd för biogasproduktion för elproduktion. Länsstyrelsen har tillsammans med Högskolan i Gävle och projektet BIOVÄX Gävleborg hållit ett flertal informationsträffar riktat mot lantbruket för att öka biogasproduktionen i länet.

– Vi ser ett stort intresse för omställning inom lantbruket. Det gäller både el och värmeproduktion från biogas samt omställning från fossila till eldrivna maskiner inom gårdsverksamheten. Det kan vara både traktorer och automatiska utfodringsmaskiner, säger Åsa Eklund Öberg energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Gävleborg

Trygghet att kunna producera egen el

I ansökningsomgången i maj sökte lantbrukaren Lars Larsson på gården Jon-Jons i Bollnäs kommun stöd för en biogasanläggning. Ansökan beviljades strax innan midsommar och gården kommer genom åtgärden att vara självförsörjande på el och värme samt minska mängden handelsgödsel.

– Allt som hänt ute i världen den senaste tiden gör att vi vill bli så oberoende av omvärlden som möjligt. Det är en trygghet att kunna producera vår egen el och värme samt öka på värdet på gödseln, därför känns den här investeringen helt rätt, säger Lars Larsson.

Stort intresse inom lantbruket

I höstens ansökningsomgång till Klimatklivet har ytterligare tre ansökningar om biogasanläggningar kommit in, men inget beslut har tagits ännu.

– Antalet ansökningar visar att det finns ett stort intresse inom lantbruket att investera för en omställning av verksamheten och att öka den inhemska försörjningsgraden av både energi, insatsvaror och livsmedel, säger Åsa Eklund Öberg.

Nästa års ansökningsomgångar inom Klimatklivet är ännu inte fastställda.

Mer information om klimatinvesteringsstödet hittar du på Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens webbplatser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss