Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag startar Krisberedskapsveckan med lokalproducerad mat i fokus

Vuxen man och liten pojke gräver i jorden för att odla.

Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Idag startar krisberedskapsveckan i Sverige med årets tema mat och livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen Gävleborg har i år bland annat gjort en kampanj tillsammans med några av länets ICA-handlare. Syfte är att få invånarna att handla mer närproducerat och odla hemma och på det sättet hjälpa till att stärka länets krisberedskap.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och genomförs sista veckan i september. Syftet med veckan är att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och att bli en del av samhällets beredskap.


I år är temat på krisberedskapsveckan mat och livsmedelsförsörjning. Det finns mycket som kan hota livsmedelsförsörjningen men också många möjligheter att säkra den – både ur ett samhälls- och individperspektiv. Runt om i länet lyfter kommuner och andra aktörer vikten av den egna beredskapen och hur vi med våra vanor i fredstider kan stärka den beredskap vi kommer behöva om krisen, och ytterst kriget, slår till.

Handla lokalproducerat och stärk länets beredskap

Nu startar kampanjen Tack för att du stärker Gävleborgs krisberedskap som går att se på utvalda ICA-butiker runt om i länet. Kampanjen är ett samarbete mellan ICA-butikerna och Länsstyrelsen Gävleborg. Totalt deltar fem ICA-handlare från Färila i norr till Gävle i söder. Under veckan kommer butikerna att lyfta fram mat som producerats i Gävleborgs län och förhoppningsvis öka medvetenheten hos konsumenterna när det gäller livsmedelsproduktion i närområdet och vikten av att handla lokalproducerat för att stärka krisberedskapen.

– Vi är såklart jätteglada att MSB valde just det här temat för årets krisberedskapsvecka. Att lyfta och stärka vår lokala produktion är något vi jobbar med varje dag, säger Rebecka Wikström som är handläggare vid Länsstyrelsen Gävleborg och arbetar med länets Livsmedelsstrategi.

– Strategin är till för att säkra produktion och arbetstillfällen i länet och därmed också höja Gävleborgs förmåga i svårare tider. Om vi inte handlar lokalt nu så kan vi inte räkna att det finns en produktion under kristider, säger Rebecka Wikström.

Odla själv och stärk din egen beredskap

Under onsdagen den 28 september hålls ett evenemang utanför Länsmuseet i Gävle där fokus är odling och krisberedskap. Evenemanget är ett samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg, ABF Gästrikebygden, Växtplats för alla, Omställning Gävle, Länsmuseet, Therese Trädgårdsmat med fler. Syftet är att inspirera allmänheten och intresserade att odla sin egen mat. Genom samtal och workshops får deltagarna veta bland annat vilken mat som går att hitta i skogen och hur mycket du behöver odla för att försörja en person under en månad.

Kontakt