Risk för gräsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Den slutliga rösträkningen är i full gång

Flera personer som arbetar

Rösträkningen är i full gång på Länsstyrelsen.

Dagen efter valet, måndag den 12 september inledde länsstyrelserna den slutliga rösträkningen. Alla röster som räknats på valkvällen räknas nu på nytt samtidigt som personkryss och ogiltiga röster granskas.

På Länsstyrelsens kontor i Gävle sitter nu ett 40-tal rösträknare som först räknar rösterna i riksdagsvalet, sedan kommunfullmäktige och sist regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdigräknade inom två veckor från valdagen.

– Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär att vi räknar alla länets röster på nytt och räknar för första gången personkryss. Vi granskar ogiltiga röster, fördelar röster på olika valsedelstyper och räknar personröster. Vi registrerar det slutliga resultatet så att allmänheten kan ta del av det på valmyndighetens webbplats, val.se, som uppdateras och korrigeras löpande. När resultatet är klart utser vi ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige, säger Karin Gadde Jennische, valhandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg.

Glad kvinna

Karin Gadde Jennische, valhandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg har bråda dagar.

Under sammanräkningen arbetar bland annat rösträknare, kontrollanter och registrerare.

– Den som deltar i arbetet med valen bidrar till att genomföra ett rättssäkert val och i förlängningen upprätthålla det demokratiska systemet. Det är ett engagerande, intensivt, ganska enformigt, men väldigt roligt arbete. Arbetet som rösträknare är ett administrativt uppdrag, inte ett politiskt. Arbetet innebär att vi bedömer, hanterar och räknar länets alla valsedlar, säger Karin Gadde Jennische.

I den slutliga rösträkningen förekommer det att ogiltiga röster blir giltiga. Vanligast är där väljaren råkat ta två valsedlar av samma parti och stoppat i kuvertet. Då räknas en av dem som gilitig.

Det är viktigt att arbetet utförs noggrant, korrekt och utan risk för påverkan.

Kontakt

Karin Gadde Jennische

Valhandläggare